Ziraat Odaları Koor. Kurulu tarım işçileri için sefalet ücreti önerdi

Hatay Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu tarım işçilerine 52 TL ücret ödenmesini ve yemek verilmemesini tavsiye etti. Anayasaya, iş kanununa ve asgari çalışma yönetmeliğine aykırı olan bu karar büyük tepki topladı.

Ziraat Odaları Koor. Kurulu tarım işçileri için sefalet ücreti önerdi

Gazeteci Melis Alphan twitter hesabından Hatay İl Koordinasyon Kurulu’nun almış olduğu tavsiye kararını duyurdu. Kurul, tarım işçisi çalıştıracak olanlara, günlük 52 TL yevmiye ödemelerini ve yemek parası vermemelerini tavsiye ediyor. Koordinasyon Kurulu’nun tavsiyesine uyacak olanların tarım işçilerine ödeyecekleri ücret aylık 1560 TL tutuyor. Gazeteci Alphan bunun 2,324 TL olan asgari ücretin %67’sine karşılık geldiğini ve Anayasaya, iş kanununa ve asgari çalışma yönetmeliğine aykırı olduğunu belirtiyor.

mell

@kalkinmatolyesi’nin hazırladığı haritayı da sosyal medya hesabında paylaşan gazeteci Alphan, “çok az üründe ve coğrafyada tarım işçisi ücretleri asgari ücrete eşit veya üstünde. Hatay en azını tavsiye etmiş” izahatını da yapıyor.

melll

Alphan’ın tepkisine paralel olarak DİSK Genel-iş Sendikası Şube Başkanı Yusuf Berkyürek ile Hatay SYKP İl Örgütü de Hatay İl Koordinasyon Kurulu’nun almış olduğu tavsiye kararına tepki gösterdiler.

“Sefalet Ücretine Hayır!” başlıklı bir basın açıklaması yayımlayan Berkyürek, Hatay’ı tarım üretiminin büyük ölçekte yapıldığı ve ülkenin önemli üretim alanlarından biri olduğunun altını çizerek, Koordinasyon Kurulu’nun bu yıl belirlemiş olduğu 52 TL’lik tavsiye kararının “vicdan sahibi hiç kimse tarafından kabul edilemeyeceğini” belirtti.

Berkyürek, “alınan kararın ilahi bir karar” olmadığını belirterek, “Vali’nin derhal meseleye müdahil olması” gerektiğini ve "vicdansız alınan bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini” ifade etti.

Hatay SYKP İl Örgütü de bir açıklama yayımlayarak Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nun tavsiye kararına tepki gösterdi. ”Bu ücretle tarım işçilerimizin geçinebilmeleri mümkün değildir. Bu kararlar emek sömürüsünün, işçi düşmanlığının en çıplak örneklerinden biridir.” denilen açıklamada, alınmış olan tavsiye kararının tarım işçileri ve toplum vicdanında meşruiyetinin olmadığı belirtildi.

“Zaten zorlu ve sağlıksız koşullarda, sosyal güvencesiz olarak çalıştırılan tarım işçileri, bu kararlarla açlığa mahkum edilmiştir.” denilen açıklamada, kararın altına imza atan Ziraat Odası başkanları bu yanlıştan dönmeye davet edildi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulları bazı illerde tarım işçilerinin günlük ücretlerine yönelik olarak tavsiye kararları alıyorlar. Kararlar “tavsiye kararı” niteliğinden olsa da, tarım işçisi çalıştıranların (Özellikle büyük toprak sahibi olan toprak kapitalistleri) işine geliyor düşük günlük ücret tavsiye edilmesi ve bu kararı dayanak olarak göstererek daha fazla ücret ödemek istemiyorlar.

Bütün illerde Ziraat Odaları böyle kararlar almıyor. Bu türden kararlar esas olarak büyük toprak kapitalistlerinin olduğu ve Ziraat Odaları yönetimlerinde hakimiyetlerinin bulunduğu yerlerde alınıyor. Bir tür danışıklı dövüş söz konusu…

Görüşüne başvurduğumuz Amasya Taşova Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Fazlı Kuru, “Hatay Ziraat Odaları İl koordinasyon Kurulu’nun tarım işçileri ile ilgili almış olduğu tavsiye kararı kabul edilemez” diyor, Amasya’da böyle bir uygulamanın olmadığını belirtiyor.

fazlı

Kuru durumu şöyle izah ediyor:

“Bunlar endüstriyel tarım çiftlik sahipleridir. Ziraat Odalarının böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyesini piyasa belirler. Bizim yöremizde özellikle kadınlar pancar, haşhaş ve ay çiçeği çapasına giderler bu aylarda.  Sabah 8’den akşam 5’e kadar çalışırlar. Amasya’da, bizim yöremizde ücret 82 TL’dir ve ayrıca yemek de verilir. Aradaki bu büyük farkın nedeni büyük toprak sahiplerinin, Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu tavsiye kararları vasıtasıyla kendi çıkarları doğrultusunda, tarım işçilerinin sömürüsüne yönelik kararlar alarak piyasa fiyatlarını belirlemeye çalışmalarıdır.”

Kuru şöyle devam ediyor:

“Ziraat Odalarının işi tarımsal destekleme yapmaktır. Tarımsal faaliyetlerdeki girdi fiyatları (mazot, gübre fiyatları vb.) yüksek, üreticinin ürettiği ürünün pazardaki fiyatının düşük olması nedeniyle üretici zarar ediyor. Bu nedenle üretici üretimden uzaklaşıyor. Ziraat Odaları’nın işi bu duruma çözüm bulmak için tarımsal destekleme yapmaktan ibaret olmalıdır. Toprak kapitalistleri lehine düşük çalışma ücreti belirlemek değil. Çiftçi zarar ettiği için üretimden uzaklaşıyor, ortaya çıkan ürün açığını kapatmak için ithalata yöneliniyor. Bu da gıda krizini tetikliyor. Ziraat odaları tarım işçilerini sefalet ücretine mahkum etmenin yollarını arayacaklarına çiftçiyi destekleyecek önlemler alarak tarımsal üretimin yapılmasını teşvik etmelidirler.”

 

SYKP il Örgütü’nün konuya dair açıklaması şöyle:

“Basına ve kamuoyuna,

Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, tarım işçilerinin günlük ücretini 52 TL olarak belirlemiş, işçilere yemek ücreti verilmemesi yönünde karar kılmıştır.

Bu hesaba göre 30 gün çalışan bir tarım işçisinin geliri 1560 TL olacak. Asgari ücretin %67'sine denk gelen bu ücretin vicdanen ve mantıken kabul edilebilecek bir tarafı yoktur! İnsanları asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırmak suçtur! Bu ücretle tarım işçilerimizin geçinebilmeleri mümkün değildir. Bu kararlar emek sömürüsünün, işçi düşmanlığının en çıplak örneklerinden biridir. Bu kararların tarım işçileri ve toplum vicdanı nezdinde meşruluğu yoktur! Bu kararın altına imza atmak halka, emekçi insanlara ihanet etmektir! Zaten zorlu ve sağlıksız koşullarda, sosyal güvencesiz olarak çalıştırılan tarım işçileri, bu kararlarla açlığa mahkum edilmiştir. Tarım işçisine asgari ücreti, yemek parasını dahi çok gören bu anlayışın kabul edilemeyeceğini belirtiyor, bu kararların altına imza atan ziraat odası başkanlarını bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.

Tarım işçileri açlığa mahkum edilemez!”

 

Genel İş Hatay Şube Başkanı Berkyürek’in açıklaması şöyle:

“Sefalet Ücretine Hayır!

Bilindiği üzere Hatay ilimiz Tarım üretiminin büyük ölçekte yapıldığı ve ülkemizin önemli üretim alanlarından biridir. Yaz aylarında gerçekleşen hasat döneminde ilimizde yerleşik olarak yaşayan yurttaşlarımızın dışında, şehir dışından gelen ve Suriyeli göçmen işçiler, ciddi sayılarda olan hasat bölgelerinde günlük yevmiyeci olarak tarlalarda zor yaşam ve iş koşullarında geçimlerini tarım işçiliğinden karşılamaktadırlar.

Her yıl ilçe Ziraat Odalarından oluşan bir komisyon tarlalarda çalışan tarım işçilerinin günlük ücretlerini belirler ve ücretli işçiler ona göre ücret öderler. Ne var ki bu sene aynı komisyon, bütün gün Güneş altında en zor şartlarda çalışacak mevsimlik Tarım İşçilerine günlük 52.00 TL ‘yi reva görmüştür. Açlık sınırının aylık 2.492.00 TL olduğu ülkemize, günlük 52,00 TL (Aylık 1.560.00) ve üstelik yemek bedeli ’de ödenmeyecek şekil de bir ücreti önermek insani değildir. Vicdan sahibi hiç kimsenin kabul edeceği bir durum değildir.

Alınan bu karar ilahi değildir. Değişmez bir anayasal kural da değildir. Başta Sayın Vali’nin derhal bu meseleye müdahil olması, vicdansızca alınan bu karardan vaz geçilmesi gereklidir.

Talebimiz; Tüm mevsimlik tarım işçilerinin sigorta kapsamında çalıştırılması, en az günlük Asgari Ücretin % 20 fazlası şeklinde ücretlerin revize edilmesi ve çalışan her işçiye günlük bir öğün yemek verilmesini talep ediyoruz. Her işçi insan onuruna uygun şartlarda çalışma hakkına sahiptir.”

yusu

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler