'Ya küresel tiranlık ya enternasyonalizm'

SEÇTİKLERİMİZ - İrfan AKTAN'ın Hamit BOZARSLAN ile Gazete Duvar'daki röportajı: Bozarslan, "Koronavirüs krizi üç temel sorunu ortaya çıkardı: İnsanlık tarihini birleştiren korku, krizi tetikleyen anti-demokrasiler ve neo-liberalizmin hakim olduğu demokratik rejimler."

'Ya küresel tiranlık ya enternasyonalizm'

 

Tarih ve siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Bozarslan’a göre koronavirüs krizi üç temel sorunu ortaya çıkardı: İnsanlık tarihini birleştiren korku, krizi tetikleyen anti-demokrasiler ve neo-liberalizmin hakim olduğu demokratik rejimler. Bozarslan’a göre korku anı geçici ve bunun siyasetle aşılması gerekiyor. Aksi halde korku anı, dünya çapında yeni tiranlıklar yaratabilir ve bu da siyasetin sonunu getirebilir. Bozarslan, anti-demokrasilerdeki gizlilik ve yalan “kültürünün” de artık tüm dünyayı tehdit eder hale geldiğini ve bunlarla mücadelenin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Avrupa demokrasilerinin yine demokrasi yoluyla aşılması ve neo-liberalizmden sıyrılarak radikalleşmesi gerektiğini söyleyen Bozarslan’a göre insanlığın karşısında iki ihtimal var: Ya küresel tiranlık rejimleri veya enternasyonalizm.

 

Tarihsel, siyasal ve sosyolojik açıdan bakıldığında Covid-19 salgınının yarattığı kriz ne tür sonuçlar yaratabilir?

Bu krizle birlikte üç büyük sorun hiç beklenmedik bir anda karşımıza çıktı. Bunlardan ilki, insanlığımızı ilgilendiren korku sorunu. Bir diğeri anti-demokrasiler sorunu ve üçüncüsü de demokrasilerin hem yapısal hem konjonktürel zaafları. Genç Karl Marx, burjuvazinin devrimci bir rol oynadığını ve insanlık tarihini birleştirdiğini söylüyordu. Marx’ın aklındaki tarih, nihai hedefi olan bir süreçti. Fakat Marx’tan önce bu konulara kafa yormuş olan Thomas Hobbes, korkudan ve korkunun tarihi birleştirebileceğinden bahsediyordu. Sanıyorum şu an, altı-yedi milyar insanın tarihi, kısa dönemlik de olsa birleştirildi. Fakat bu birleşme korkuyla ve çok büyük bir boşluk içinde meydana geldi.

 

Peki bu, gerçek bir birleşme mi?

En azından kısa vadede gerçek bir birleşme. Bütün insanlık aynı korku rejimini yaşıyor. İçinde bulunduğumuz süreç, Foucault’nun bio-iktidarının çok güçlü bir biçimde, alternatif olarak ortaya çıkmasıdır. Korku, aynı zamanda genel anlamda siyaseti de bir süreliğine parantez içine aldı. Bu, insanlık açısından her halükarda dersler çıkarılarak aşılması gereken bir korku anı. Zira bu korku anı bize, yarın yeni bir tiranlık döneminin de söz konusu olabileceğini gösteriyor.

...İrfan AKTAN'ın Hamit BOZARSLAN ile Gazete Duvar'daki röportajının tamamı için TIKLAYIN

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler