Nekba’nın (Felaket) 72. yıl dönümünde Siyonizmi lanetliyor, Filistin Devrimi’ni Selamlıyoruz…

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, İsrail Devleti’nin BM nezdinde kabul gördüğü, Filistin halkının topraklarından sökülüp göçe zorlandığı tarih olan ve Nekba (Felaket) olarak anılan 15 Mayıs’ın 72’inci yılında ABD emperyalizminin gündeme sokmak istediği İkinci Nekba tehlikesine dikkat çekti.

Nekba’nın (Felaket) 72. yıl dönümünde Siyonizmi lanetliyor, Filistin Devrimi’ni Selamlıyoruz…

 

15 Mayıs 1948, İsrail Devleti’nin Birleşmiş Milletler nezdinde kabul görüp resmi olarak ilan edildiği tarih. Bu tarih aynı zamanda, Filistin halkının kaderini tayin etme hakkının önüne Siyonizm duvarının çekilmesinin de tarihi.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Nekba (Felaket) olarak anılan bu tarihin 72’inci yılında ABD emperyalizmi başta olmak üzere  uluslararası emperyalist güçlerin ve onların destekçisi Arap Körfez rejimlerinin ikinci bir Nekba’yı gündemleştirmek istediklerine dikkat çekti.

“Birinci Nekba’da olduğu gibi, ikinci Nekba’nın da  (Yeni Yüzyıl Projesi) Filistin ve devrimini hedeflediği kadar, tüm bölge halklarını ve özgürlükçü devrim güçlerini hedeflediği” belirtilen açıklamada açıklamada “Filistin halkını ikinci Nekba’dan kurtarabilmek için en geniş uluslararası ve bölgesel, ilerici, demokrat, devrimci ve sosyalist güçleri, Filistin halkıyla ve özgürlükçü güçleriyle dayanışma içerisinde olmaya, birlikte davranmaya çağırıyoruz.”  denildi.

 

SYKP'nin açıklamasının tam metni şöyle:

Filistin halkının topraklarından sökülüp göçe zorlandığı (800 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı) tarih olan 15 Mayıs 1948, İsrail Devleti’nin Birleşmiş Milletler nezdinde kabul görüp resmi olarak ilan edildiği tarihtir. Bu tarih aynı zamanda, Filistin halkının kaderini tayin etme hakkının önüne Siyonizm duvarının çekilmesinin de tarihidir.

İşgalci İsrail yönetiminin Filistin topraklarında kurulup kökleşmesini sağlayan emperyalist proje, Filistin özgürlük mücadelesine olduğu kadar, başta Araplar olmak üzere diğer tüm bölge halklarının mücadelelerine karşı, günümüze kadar uzanan, sınırsız şiddet, işgal ve savaş saldırılarına model oluşturan ve uygulayan Siyonist bir proje olarak tarihe geçmiştir.

Özgürlük ve devrim uğruna, Siyonist işgalci güçlere karşı verdiği kahramanca mücadelesiyle uluslararası özgürlükçü güçlerin çekim ve destek merkezi haline gelen Filistin devrim mücadelesi, bugün tarihinin en ciddi tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Trump’ın damadına ihale ettiği “Yeni Yüzyıl Projesi”, Filistin’i parçalara ayırarak işgalin yanı sıra komşu ülkelere eklemleme ve tarihten silmeyi hedeflemektedir. Filistin halkı “Yeni Yüzyıl Projesi”yle 1948 Nekba’sından daha tehlikeli ikinci bir Nekba ile karşı karşıyadır. ABD, emperyalist Batılı devletlerin yanı sıra, ilk defa alenen Arap körfez devletlerini de yanına alarak, Filistin’i hedeflediğini açıkça ilan etmiştir.

Tüm bu ciddi ve tehlikeli gelişmeleri yakından izleyen Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak, birinci Nekba’da olduğu gibi, ikinci Nekba’nın da  (Yeni Yüzyıl Projesi) Filistin ve devrimini hedeflediği kadar, tüm bölge halklarını ve özgürlükçü devrim güçlerini hedeflediğine inanıyoruz.

Bu inançtan hareketle; Trump’ın, emperyalist - Siyonist, işgalci yüzyıl projesine karşı mücadelenin ‘’Arap ve İslami’’ eksenlere bırakılamayacağına dikkat çekmek istiyoruz. Filistin halkını ikinci Nekba’dan kurtarabilmek için en geniş uluslararası ve bölgesel, ilerici, demokrat, devrimci ve sosyalist güçleri, Filistin halkıyla ve özgürlükçü güçleriyle dayanışma içerisinde olmaya, birlikte davranmaya çağırıyoruz.

Yeni ‘’Nekba’’ anlamına gelen “Yeni Yüzyıl Projesi”ne geçit verilmemelidir!

Kahrolsun işgalci, ırkçı Siyonizm!

Kahrolsun sömürgeci emperyalizm!

Yaşasın demokratik ve özgür Filistin!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

Merkez Yürütme Kurulu

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler