Mardin kayyumundan polislere milyonlarca TL değerinde ''Sosyal Denge Tazminatı'' kıyağı

Mardin Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum yönetiminin, belediyeye geçici olarak görevlendirilen 120 polise 38 ay boyunca "Sosyal Denge Tazminatı" adı altında her ay ortalama 1000 tl ek ödeme yaptığı ortaya çıktı

Mardin kayyumundan polislere milyonlarca TL değerinde ''Sosyal Denge Tazminatı'' kıyağı

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumunun, belediyeye “geçici” olarak görevlendirilen 120 polise, 38 ay boyunca “Sosyal Denge Tazminatı” adı altında milyonlarca TL ödeme yaptığı ortaya çıktı. 
 
İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da ikinci kez kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde usulsüz işlemlerin ardı arkası kesilmiyor. Eski Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi kayyumu Mustafa Yaman döneminde yolsuzluk, usulsüz işlemler, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, kayırma, zimmet ve benzeri suçlara dair belgelerin ortaya çıktığı belediyede, yaklaşık 120 polise usulsüz bir şekilde “Sosyal Denge Tazminatı” adı altında ödeme yapıldığı ortaya çıktı. 
 
38 ay ödeme yapıldı 

Mardin ve farklı illerden “geçici görevlendirme” ile Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde görevlendirildiği belirtilen polislere yapılan ödemeler, kayyumunun talimatıyla verildi.  Polislere ödemeler, “Sosyal Denge Tazminatı” adı altında yüzde 100 üzerinden yapıldı. Her bir polise belediye hesabından aylık ortalama bin TL ödeme yapıldı. Bu ödemeler yaklaşık 38 ay boyunca devam etti. 
 
İkinci kayyum da ödedi 

Bunun yanı sıra belediyede “geçici” görevlendirilen polislere, İçişleri Bakanlığı’nca “terör tazminatı” adı altında da ödenmeler yapılmaya devam edildi. Yasaya aykırı bir şekilde yapılan “Sosyal Denge Tazminatı” ödemeleri nedeniyle belediyenin yaklaşık 4 milyon TL zarara uğratıldığı belirtilirken, ikinci defa kayyum atanmasının ardından da belediyenin borç batağında olmasına rağmen ödemeler devam etti. Ayrıca “geçici görevlendirme” ile belediyede görevli gösterilen polislerin yarıya yakınının da hiçbir zaman belediyeye uğramayan isimler olduğu belirtildi.
 
Ödemeler yasaya aykırı 

Sosyal Denge Tazminatı ödemesinden, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerinin bazıları yararlanabilirken, “geçici görevlendirme” ile ilgili kurumlara görevlendirilen kamu görevlileri söz konusu ödemeden yararlanamıyor. Yine Sayıştay Başkanlığı 5’inci Dairesi’nin 15 Mart 2018 tarihli kararında Sosyal Denge Tazminatı ödenecek personele ilişkin, “Belediyede geçici görevli olarak çalışan personel; belediyenin kadro ve pozisyonunda istihdam edilmediğinden, sosyal denge tazminatı ödemesinden yararlanması mümkün değildir” ifadeleri yer alıyor. Kararda, “Ayrıca, geçici görevle bulunulan kurum personelinin yararlandığı sosyal denge tazminatı ödemesinin dayanağı olan KHK’de, geçici görevli personele bu ödemenin yapılmasına imkân verilmediğinden, … Büyükşehir Belediyesinde geçici görevli olarak çalışan ... Bakanlığı personeline, sosyal denge tazminatı ödenemez” deniliyor.
 
Yine Sayıştay Başkanlığı 1’inci Dairesi’nin 16 Ocak 2020 tarihli kararında da 2018 tarihli kararına atıfta bulunularak, “Geçici süreli olarak başka kurumda görevlendirilen memurların aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kendi kurumlarından alması, belediyede bir personelin sosyal denge tazminatını alabilmesi için de belediyenin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilmiş olması gerekmektedir. … Belediyesi’nde geçici süreli olarak görevlendirilen … tüm mali ve sosyal haklarını kendi kurumundan almaktadır. Anılan Belediyenin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilmeyen adı geçen personele sosyal denge tazminatı adı altında yapılan ödeme kamu zararı olup, sorumluların aksi yöndeki savunmaları yasal dayanaktan yoksundur” ifadelerine yer veriliyor. 
 
Kararda, ayrıca ortaya çıkan kamu zararından 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanı başlıklı 37’nci maddesine dikkat çekilerek, ortaya çıkan zarardan belediye başkanı ya da yerine görevli olan kişinin sorumlu olduğu kaydediliyor. 

(MA)
 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler