Mahkeme ihraç edilen akademisyenin iade talebini reddeden üniversiteden savunma istedi

Mahkeme, ihraç edilen akademisyenin OHAL'in kalkması nedeniyle göreve iadesi başvurusunu reddeden Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'nün ret gerekçesini ve savunmasını istedi.

Mahkeme ihraç edilen akademisyenin iade talebini reddeden üniversiteden savunma istedi

Mahkeme, ihraç edilen akademisyenin OHAL bittiği gerekçesiyle göreve başlama talebini reddeden üniversiteden savunma istedi.

Muş Alparslan Üniversitesi’nden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Deniz Kimyon, Olağanüstü Hal’in (OHAL) kaldırılmasının ardından geri dönüş talebini reddeden üniversite kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Van 1. İdare Mahkemesi, ara kararında Rektörlük'ten ilgili belgeleri ve ret gerekçesini istedi, yürütmeyi durdurma talebinin davalı olan Rektörlük'ün savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verdi.

bianet’e konuşan Deniz Kimyon, KHK ile ihracın iptali için bir başka idare mahkemesine açtığı davada mahkemenin üniversite ya da YÖK’ün savunmasını almadan, incelemeksizin ret kararı vererek dosyanın OHAL Komisyonu’na iletildiğini belirtti. Bu kez normal prosedürün işletildiğini vurguladı:

“OHAL dönemindeki kararlar gibi, bu kez de mahkeme ‘karar verilmesine yer olmadığı’, ‘OHAL Komisyonu yetkili olduğu gerekçesiyle incelemeksizin ret’ gibi kararlar verebilirdi. Ancak böyle bir karar vermedi, normal prosedürü işletti.”

Deniz Kimyon, daha önce de işten atılma, görevlendirmesinin yapılmaması, soruşturmalar, mobbing gibi uygulamalarla karşılaşmış, üniversite tarafından işten çıkarılmış şe iade hakkını kazanmış, doktora eğitimine devam ettiği ODTÜ'de görevlendirmesi yapılmıştı.

OHAL’in ardından göreve iade için başvurdu

Deniz Kimyon, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde kadroluydu. Aynı program kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktora eğitimi için görevlendirilmişti. 1 Eylül 2016 tarihli KHK kapsamında yapılan düzenleme  ile doktora eğitimini tamamlanmadan Muş Alparslan Üniversitesi’ne kadro iadesi gerçekleşti.

6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı KHK ile ise Muş Alparslan Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edildi.

19 Temmuz 2018’de OHAL’in sona ermesinin ardından 20 Temmuz 2018’de OHAL uygulamasının sona ermesi nedeniyle göreve başlatılması ve geçmişe dönül mali ve özlük hakları ile ilgili mağduriyetinin giderilmesi istemiyle Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurdu.

Başvuru dilekçesinde, ihraç işleminin iptali içtin açtığı davanın Van 2. İdare Mahkemesi’nce OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na gönderildiğini ve Komisyon’dan karar gelmediğini, OHAL’in kalkmasıyla Komisyon’un yetkisini ve hükmünü yitirdiğini söyledi.

Bir bilim insanı olarak, ihraç gerekçesinde yer aldığının aksine “hiçbir terör örgütü, yapı, oluşum veya grup üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki veya bunlarla irtibatı olmadığını” belirtti. OHAL süresince hakkında açılan hiçbir ceza davası olmamasının bu durumun kanıtı olduğunu vurguladı.

Danıştay’ın 9 Şubat 1990 tarihli, “sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilen memurların sıkıyönetim kalktıktan sonra işlerine iade edilmesi gerektiği” kararını hatırlattı.

Rektörlük 30 Temmuz 2018’de “OHAL Komisyonu’nun yetkili olduğunu, dolayısıyla İşlem tesis edemeyeceğini” belirterek İstemi reddetti.

Mahkeme üniversiteden gerekçeyi istedi

Deniz Kimyon, Konuyu idari mahkemeye taşıdı. Ret işleminin hukuka aykırı olduğunu, ihracın sadece OHAL sürecince geçerli olabileceği, ihraç edilmesinin OHAL’in amacına aykırı olduğu, ihraç gerekçesinde yer alan örgütlerle irtibatının olmadığını belirterek Rektörlük’ün ret kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Van 1. İdare Mahkemesi, 16 Ekim’deki ara kararında davalı olan üniversite Rektörlüğü’nden dava konusu işlem ile bu işlemin dayanağı olan tüm bilgi ve belgelerin okunaklı onaylı örneğinin istenmesine, dava konusu işlemin idari ve hukuki gerekçelerinin açıklanmasının istenmesine karar verdi.

Yürütmenin durdurulması isteminin, davalı olan idarenin ilk savunması alındıktan ve ara kararın gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine karar verdi. Ara karara cevap için ise 30 gün süre verdi. 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler