Kazdağları'nda birleşik direniş deneyimi üzerine

Koray TÜRKAY Yazdı: "Bundan sonrası, iletişim ekseninde direnişin tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılma çabasının yaratıcılığı sürecidir. Direnişin görünmesi, duyulması ve katılımcılığın artırılması için gerekli olan etkileşimi açığa çıkartmak Kazdağları mücadelesinin önemini kavramış tüm insanların sorumluluğundadır.

Kazdağları'nda birleşik direniş deneyimi üzerine

Koray TÜRKAY

Direnişte 44. gün, öyle kolay değil fırtınanın kucağında, en yakın yerleşim yerine 30km uzakta, sudan ve elektrikten yoksun daha da önemlisi hayvanlara yuva, insanlara gelecek olmuş Kazdağları ormanlarının yok olmasına sessiz kalmamak adına, yerleşik düzeninden kopup bir önceki hayat normlarından ve sorumluluklarından sıyrılarak 7/24 nöbette geleceğin bekçiliğine soyunmak.

 

Kolay olmadığı aşikar ancak bu zorluğun ortaya çıkardığı değer; Kazdağları’nın sermaye saldırılarına karşı zafer kazanmasını olasılık haline getiren iddialı bir mücadeleye omuz vermenin mutluluğudur.

 

Dünya sermaye devi Alamos’la birlikte Alamos’la aynı cephede örgütlenmiş insanlık ve doğa düşmanı sermayenin tamamına karşı bir direniş bayrağıdır Kazdağları’na dikilen.

 

Bugünlerde 7/24 çadırlı direnenlerin sayısında yaşanan düşüşün nedenleri tartışmasını başka bir mevsime ertelesekte en temel sorun muhalefetin iktidar gündemleri arasında uçuşan bir yaprak halini almasıdır. Fazlacana sıkıştığı bir gündemi görece elini güçlendirebilecek daha yoğun bir saldırı gündemiyle savuşturma becerisinin hala iktidarın iş gören hamlesi olduğunu, Kazdağları mücadele sürecinde somut olarak görmekteyiz.

 

İktidar Kazdağları katliamında suçüstü yakalanmasını ve oluşan büyük halk tepkisi karşısındaki çaresizliğini başka güçlü gündem başlıklarıyla görece görünmez hale getirdi. Muhalefet ise, bu gündem dalgaları arasında nereye kulaç atacağını bilemez oldu. Bu durumun direnişçilere muhalefet cenahından yeterli desteğin gelememesine ve 7/24 nöbet eylemci sayısının azalmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Elbette nicel durum başat belirleyici değil ve bu durumu tersine çevirmek mümkün.

 

Direnenlerin sayısından bağımsız nitelik ve mücadelenin içeriği çerçevesinde yarattığı etki alanıdır asıl altı çizilmesi gereken. İster 3 kişi ister 300 kişi olsun amaca ulaşmayı belirleyecek asıl faktör; mücadelenin stratejisinin, niteliğinin ve araçlarının nasıl kurgulandığı ve bu kurgunun tüm Türkiye kamuoyuna ne kadar ulaştırılabildiğidir.

 

Tüm bunların toparlanabileceği şu iki başlığı zihnimize yerleştirmeliyiz;

Politik Perspektif

İletişim

 

Mücadelenin başarı yolu bu iki başlığın altının kolektif bir anlayışla ne kadar doldurulabildiğinden geçecektir.

 

Bahsedilen bu iki başlığın direnişçiler tarafından ne derece etkin ve güncel doldurulabildiği önümüzdeki günlerin konusu olmalı. En azından 44 günlük gözlemim odur ki; çok farklı siyasi yaklaşımlardan insanların bir arada mücadele ihtiyacı olan ortak başlıkların dışarısına taşmamaya özen gösteriliyor oluşudur.

 

 

Bir başka olumlu işleyiş kararların demokratik katılım anlayışıyla forumlar çerçevesinde tartışılarak alınmasıdır.

 

Bir diğeri ortak yaşam alanındaki ihtiyaçların, direnişçilerin alınterleri ve ellerinden çıkıyor oluşunun ortak değeridir. Emekte ortaklaşma, Kazdağlarını kurtarma ortaklaşmasının mayası olacaktır. Birlikte direndik birlikte kurtaracağız anlayışını sözde değil pratikte olgunlaştırabilirsek kazanacağız. Bu başlığın 44 günlük direniş sürecinde müthiş umut verdiğini söyleyebilirim.

 

Tüm bu olumlu pratiklerin, çokça siyasi çevrenin derin teorik dehlizlerinden küçümseyici bakış fırlattıklarını tahmin ederek, gayet politik perspektif kapsamında olduğunu söylemeliyim. Elbette başka tespitler ve bu tespitler üzerine perspektif tartışmaları ve zenginleştirilmeleri yapılabilir ancak pratik alanın ihtiyaç duyduğu bu başlıklar direniş alanının şu ana kadar kotarabildiği başlıklardır.

 

Bundan sonrası, iletişim ekseninde direnişin tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılma çabasının yaratıcılığı sürecidir. Toplumsal sahiplenişin ihtiyacı, direnişin rahminden yola çıkacak iletişimselliktedir. Direnişin görünmesi, duyulması ve katılımcılığın artırılması için gerekli olan etkileşimi açığa çıkartmak Kazdağları mücadelesinin önemini kavramış tüm insanların sorumluluğundadır. Tüm tartışmalar bir yana Kazdağları’nın acil ihtiyacı çadırlı 7/24 nöbet eylemine katılımdır. 

 

BİRLİKTE DİRENDİK, BİRLİKTE KURTARACAĞIZ!!!        

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler