‘İstanbul Sözleşmesi’nin tek bir maddesinden bile vazgeçmiyoruz!’

312 kadın ve LGBTİ+ örgütünün bir araya geldiği Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılara karşı mücadele çağrısı yaptı. 5 acil talep açıklayan EŞİK, “İstanbul Sözleşmesi’nin tek bir maddesinden bile vazgeçmiyoruz” dedi

‘İstanbul Sözleşmesi’nin tek bir maddesinden bile vazgeçmiyoruz!’

 

312 kadın ve LGBTİ+ örgütünün bir araya geldiği, 150’den fazla kurum ve kuruluşun destek sunduğu Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılara karşı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Talebimiz; yalnızca İstanbul Sözleşmesi’ne dokunulmaması değil, Sözleşmenin tüm gereklerinin acilen yerine getirilmesi için eylem planı açıklanmasıdır" denildi ve 5 acil talep sıralandı.

AKP'li milletvekilleri ve ilgili bakanlıkların kadın hareketi temsilcileriyle görüşmeye açık olmadığını belirten Eşitlik İçin Kadın Platformu, tüm başvuruları teker teker yanıtladığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER)'in 500'den fazla kadının başvurusuna henüz cevap vermediği ve iktidar partisinin “her görüşe açık olunduğu” beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. 

Tüm kadınları ve LGBTİ+’ları İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya, 5 acil talebin gereği yerine getirilene kadar hep birlikte mücadele etmeye çağıran Eşitlik İçin Kadın Platformu, "İktidarı hayatlarımızı ve geleceğimizi siyasi pazarlıkların konusu haline getirmekten vazgeçmeye, kadına yönelik şiddetle ve kadın cinayetleri ile mücadele için taleplerimiz çerçevesinde bir acil eylem planı hazırlayıp uygulamaya çağırıyoruz" dedi.

"Talebimiz; yalnızca İstanbul Sözleşmesi’ne dokunulmaması değil, Sözleşmenin tüm gereklerinin acilen yerine getirilmesi için eylem planı açıklanmasıdır" diyen Eşitlik İçin Kadın Platformu, 5 acil talep açıkladı:

 

1- Eşit yurttaşlık hakkımızı aşındırmaktan vazgeçin

Demokrasinin öncelikli kriterlerinden biri eşit yurttaşlık hakkıdır. Eşit yurttaşlık hakkının reddedildiği veya aşındırıldığı; kadınların erkeklerin baskı ve şiddeti altında yaşamaya mahkum edildiği, farklılıkların ayrımcılığa gerekçe yapıldığı toplumların bugününde huzur; geleceğine dair herhangi bir umut yoktur. Kadınlarla erkeklerin eşit olduğu, kimseye ayrımcılık yapılamayacağı fikrini kabul edin. Kadınların hayatın her alanında eşit temsilini sağlamak, eşitliği hayata geçirmek için somut adımlar atın.

 

2-Kazanılmış haklarımızı tehdit eden söylem ve girişimlere son verin

İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın çekilmesi, 6284 sayılı Şiddet Yasası’nın değiştirilmesi, çocuk istismarcılarına af getirilmesi, boşanan kadının nafaka hakkının 2-3 yıl gibi sürelerle kısıtlanması, kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkına el konulması, farklı cinsel yönelimlere ayrımcılık yapılması gibi tartışmalara derhal son verin. Kadın Bakanlığını tekrar kurun, bakanlıklar ve tüm devlet mekanizmalarında eşitlikle ilgili birimler oluşturun. Alanda çalışan bağımsız kadın örgütlerine ve kadınlara yapılan saldırıları önleyin. Hak örgütlerini engellemek yerine destekleyin.

3-Evde, işte, sokakta, tüm toplumsal yaşamda şiddetsiz bir yaşam sürme hakkımız için acil eylem planı uygulayın

Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetle ilgili acil bir eylem planı oluşturun. Şiddeti önlemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasayı tartışmaya açmaktan vazgeçin.  7/24 çalışacak etkin bir Alo Şiddet Hattı, her 100 bin nüfusa en az bir sığınak, her 200 bin nüfusa en az bir cinsel şiddet kriz merkezi açarak şiddetle ilgili ulusal mücadele ağını bir an önce kurun. Şiddete uğrayan kadınların bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duyduğu barınma, eğitim, sağlık, istihdam olanaklarını sağlayın. Göçmen kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önleme ve şiddete karşı korumada ayrımcılık yapmayın. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasayı eksiksiz uygulayın.

 

4-Eğitimi eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, bilimsel, parasız hale getirin

Özellikle kız çocuklarını örgün eğitimin dışına iten, çocuk yaşta evlendirmelerin ve çocuk işçiliğinin önünü açan 4+4+4 parçalı eğitim sistemine son verin. 12 yıl kesintisiz ve parasız eğitime geçin. Eğitim müfredatını eşitlikçi, insan haklarına saygılı, ayrımcılıktan arındırılmış bir içerikte, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, bilimsel yaklaşımlarla hazırlayın.

 

5-Eşit istihdam, kreş ve işyerinde şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulansın

Kamu ve özel sektör istihdam oranlarında ve yönetim kademelerinde cinsiyet eşitliğini sağlayacak önlemleri derhal devreye sokun. Babaların da çocuk bakım yükümlülüğü olduğunu unutmadan; cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan her işyerine ve her mahalleye ücretsiz kreşler açılmasını sağlayın. İşyerinde şiddeti ve ayrımcılığı önlemek için etkin politikalar uygulayın.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler