İSİG'den belediyelere: İş cinayetlerinden siz de sorumlusunuz

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yerel seçim öncesinde belediyelere sorumluluklarını hatırlattı, "Belediyeler, belediye işçisinin sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlüdür" dedi.

İSİG'den belediyelere: İş cinayetlerinden siz de sorumlusunuz

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bildirgesini açıkladı.

Belediyelerin, belediye işçisinin sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlü olduğuna dikkat çeken İSİG, "Belediyeler, işçiye görev tanımı dışında ve güvenliği alınmamış işler yaptırmamak, kişisel koruyucu donanım vermek, belediye bünyesindeki tüm işyerlerinde ve eklentilerinde risk değerlendirmesi yapılarak iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken önlemleri yaşama geçirmek,  acil durumlarda yapılması gerekenleri planlamak, işçi sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının işletilmesini sağlamakla yükümlüdür" dedi.

Toplu sözleşmeye uyulması gerektiğinin altını çizen İSİG, taşeron uygulamasına da son verilmesi gerektiğini belirtti. 

2018 yılında en az 64 belediye işçisinin, güvencesiz çalıştığı ve işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini hatırlatan İSİG, "Taşeron şirket işçilerinin ölümünde, belediyelerin sorumluluğu bulunmadığı yönündeki yargı kararları ya da en alt düzeydeki denetim elemanları üzerinden yürütülen cezai sorumluluk süreci, belediyenin iş cinayetlerindeki suçunu ortadan kaldırmaz" dedi.

İSİG, belediyelerin yalnız belediye işçilerine karşı değil, yetkili olduğu belediye sınırları içerisinde çalışan tüm işçilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlulu olduklarını belirtti.
İşyeri açılması sürecinde belediyelerin yapması gerekenleri hatırlatan İSİG, Davutpaşa, OSTİM ve İvedik, Esenyurt Park AVM gibi işçi katliamlarına dikat çekti, "Belediyeler de yaşanan iş cinayetlerinden sorumludur" dedi. 

İSİG şunları belirtti: "Bu iş cinayetlerinde belediyeler de iş cinayetinin açıkça faili iken, dava sürecinde sorumlu kamu kurumları hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. İş cinayetlerine ilişkin hukuk ve ceza davalarında işverenlik niteliği yoksa kamunun, kamu görevlilerinin sorumluluğuna gidilmemiş, bilirkişi raporlarının çoğu işvereni ve kamusal denetimi sorumsuz kılmıştır. Hukuki sorumluluğun işlememesi ve cezasızlık iş cinayetlerini daha da arttırmıştır, artıracaktır."

Belediyelere işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki görev ve sorumluluklarını hatırlatan Ankara İSİG, "Bu görev ve sorumluluğu yerine getirmeyerek işçilerin sağlığı ve güvenliği ile oynayan yöneticilere, belediyelere ve politikalara karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dedi. 

(ETHA)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler