İSİG Meclisi'nden Kocaeli İş Cinayetleri Raporu

Kocaeli'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), düzenlenen basın açıklaması ile ''Kocaeli İş Cinayetleri Raporu'nu'' açıkladı. Rapora göre, 2018 yılında ülke genelinde en az 1923 işçi, Kocaeli'de ise 81 işçi yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi'nden Kocaeli İş Cinayetleri Raporu

SiyasiHaber

Kocaeli'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), düzenlenen basın açıklaması ile ''Kocaeli İş Cinayetleri Raporu'nu'' açıkladı. 

Basın açıklaması İzmit Belediyesi İşhanı önünde yapıldı, açıklamayı İSİG Meclisi adına Gizem Güzel okudu. Açıklamaya, SYKP, EMEP, Halkevi, ÖDP KESK, Birleşik Metal İş destek verdi.

Basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: ''Her yıl binlerce emekçi çalışma ortamından ya da çalışma koşullarından kaynaklanan nedenlerle hastalanıyor, sakat kalıyor ya da yaşamını yitiriyor. Emekçilerin yaşamını ve sağlığını kaybetmesine yol açan bu olaylar söz konusu “iş kazası” olduğunda bazen, “meslek hastalığı” olduğunda ise neredeyse hiçbir zaman resmi kayıtlara geçiril(e)miyor. Yüzde 83’ünü ulusal ve yerel basından; yüzde 17’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2018 yılında en az 1923 işçi yaşamını yitirdi. En az 81 işçi de Kocaeli’de yaşamını yitirdi.''

Raporun tam metni:

HANGİ SAVAŞTA BU KADAR ARKADAŞIMIZI KAYBEDİYORUZ? 2018 YILINDA ÜLKE GENELİNDE EN AZ 1923, KOCAELİ’DE 81 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Her yıl binlerce emekçi çalışma ortamından ya da çalışma koşullarından kaynaklanan nedenlerle hastalanıyor, sakat kalıyor ya da yaşamını yitiriyor. Emekçilerin yaşamını ve sağlığını kaybetmesine yol açan bu olaylar söz konusu “iş kazası” olduğunda bazen, “meslek hastalığı” olduğunda ise neredeyse hiçbir zaman resmi kayıtlara geçiril(e)miyor.

Yüzde 83’ünü ulusal ve yerel basından; yüzde 17’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2018 yılında en az 1923 işçi yaşamını yitirdi. En az 81 işçi de Kocaeli’de yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde en fazla ölümün yaşandığı ikinci il Kocaeli olmuştur. Nüfusa oranlandığında ise Aydın ve Manisa’dan sonra en fazla iş cinayetinin yaşandığı 3. İl Kocaeli olmuştur.

İlimizde en fazla ölüm ise Gebze ilçesinde gerçekleşmiştir.

Ülke genelinde en fazla ölüm 457 emekçinin yaşamını yitirdiği tarım-orman işkolunda meydana gelirken tarımı, 438 işçi ölümü ile inşaat, 233 ölümün meydana geldiği taşımacılık işkolları izlemiştir. İlimizde ise en fazla ölüm 20 kişinin yaşamını yitirdiği inşaat iş kolunda meydana gelmiş, bunu 13 ölümle metal, 8’er ölümle taşımacılık ve genel işler-belediyecilik iş kolları 5 ölümle tekstil iş kolu izlemiştir.  Ülke genelinde metal sektöründe gerçekleşen iş cinayeti oranı %6 iken ilimizde bu oran %16 dır.

2018 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 408 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 379 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 325 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 200 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 113 işçi; Şiddet nedeniyle 112 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 82 işçi; İntihar nedeniyle 73 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 50 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 40 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 24 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 117 işçi yaşamını yitirdi…

İlimizde ise

2018 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 17 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 23 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 11 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 14 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 1 işçi; Şiddet nedeniyle 1 işçi; İntihar nedeniyle 7 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 4 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 2 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 1 işçi yaşamını yitirdi.

İlimizde ülke ortalamasının iki katı kadar işyerinde intihar vakası yaşanmış olması dikkat çekicidir. İntihar edenlerin ortak yönünün borçlu olmaları ve geçim sıkıntısı yaşamaları idi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da işyerinde kalp krizi sonucu ölümde Kocaeli %17 ile %10 olan ülke ortalamasının üzerine çıktı. İşyerinde kalp krizine bağlı ölümün diğer illerden fazla olması üzerinde durulması gerektiği gibi, yasal bir zorunluluk olan işyerlerinde acil durumlara müdahale edebilecek nitelik ve sayıda personel bulundurma yükümlülüğünün ne kadar yerine getirildiği de sorgulanmalıdır. Birçok insan yalnız ve gözetimsiz çalıştırma, ilkyardım ve önleme faaliyetlerindeki eksikliklerden dolayı hayatını kaybetmiştir.