Hatimoğulları: İşçilerden ceza olarak kesilen paraları nerede kullandınız?

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, işverenlerin işçilerden ceza olarak kestiği ve Çalışma Bakanlığı’nca toplanan paraların nerelere harcandığını, sendikalara verilmesi gereken paraların 2019’da neden verilmediğini Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu.

Hatimoğulları: İşçilerden ceza olarak kesilen paraları nerede kullandınız?

SiyasiHaber

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt’e işçilerden ceza olarak kesilen paraların nasıl kullanıldığına ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Hatimoğulları, soru önergesinin gerekçe bölümünde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında işverenlerin işçilere verdiği para cezalarının nasıl kullanılacağını düzenleyen “İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği toplanan paraların yine Yönetmelik uyarınca oluşturulan Kurul tarafından nasıl harcandığının kamuoyunca bilinmediğini ifade etti.

Hatimoğulları, işçilerden ceza olarak kesilen paraların nasıl kullanılacağının Yönetmelik’te; “işçilerin mesleki eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri, sosyal hizmetleri, Bakanlıkça yürütülen sosyal hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve bu kapsamda ortaya çıkacak teknik ihtiyaçlar” şeklinde sıralandığını belirtti.

Toplanan paraların en azından bir bölümünün proje karşılığında sendikalara verilmesi gerektiğini hatırlatan Hatimoğulları, 2019’da bu paranın neden sendikalara verilmediğini ve 2020’de sendikalara bu çerçevede ne kadar para ayrılacağını sordu.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a şu soruları yöneltti:

1. “İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde bugüne kadar ne kadar para toplanmıştır?

2. Toplanan bu paralar nerelere harcanmış, hangi kurumlara tahsis edilmiştir? Bu konuda Bakanlığınız tarafından kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

3. Kurumlara verilen paraların amaca uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığı Bakanlığınızca denetlenmekte midir?

4. Önceki yıllarda, toplanan paraların bir kısmı proje karşılığında sendikalara verilmiştir. Neden 2019 yılında herhangi bir sendikaya para tahsisi yapılmamıştır?

5. Ocak ayında toplanacak olan ilgili Kurulun, sendikalara toplanan bu paralardan ne kadarını ayırması öngörülmektedir?

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler