Göçmenlerin Ulusötesi Mücadele Günü: Eşit haklarla birlikte yaşamak istiyoruz

"Göçmenlerin Ulusötesi Mücadele Günü" dolayısıyla 25 kurumun çağrısı ile Kadıköy Süreyya Operası önünde ırkçılığa ve sömürüye karşı eylem gerçekleştirildi.

Göçmenlerin Ulusötesi Mücadele Günü: Eşit haklarla birlikte yaşamak istiyoruz

 

25 Kurumun çağrısı ile, "Göçmenlerin Ulusötesi Mücadele Günü" dolayısıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde ırkçılığa ve sömürüye karşı eylem gerçekleştirdi. "Sınırsız, Sınıfsız, Sürgünsüz ve Sömürüsüz bir dünya" pankartı açan kitle sık sık "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganı attı. Kitle adına açıklamayı Deniz Şensöz okudu.

Dünyanın dört bir yanında bugün yüz binlerce kişinin sokaklara çıkarak mültecilerin ve göçmenlerin karşı karşıya kaldığı sömürü, ayrımcılık, ırkçılık ve şiddete karşı, “Sınırsız, Sınıfsız, Sürgünsüz, Sömürüsüz bir Dünya” talebini haykırdığını dile getirildiğini aktaran Deniz Şensöz “Biz de İstanbul’dan bu sese destek olmak ve taleplerimizi birlikte yükseltmek için bir araya geldik. Bu Ulusötesi Eylem Günü, Türkiye’de de mültecilere ve göçmenlere yönelik ırkçı saldırıların ve baskıların giderek arttığı bir döneme denk geliyor. Neredeyse her gün göçmenlerin ve mültecilerin ölüm haberlerine tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

"Pek çok ülkede göçmenler benzer sorunlarla karşı karşıya" diyen Şensöz, "Geçitğimiz aylarda Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında çıkan yangın, AB ülkelerinin göçmen politikasının sonuçlarını yansıtan acı bir örnekti. Yüz binlerce mülteci en temel insani gereksinimlerin karşılanmadığı toplama kamplarında tutuluyor ve iltica hakkı AB tarafından fiilen ortadan kaldırılıyor. AB'nin sınırlarına ördüğü duvarlar sonucunda, sadece 2020 içinde en az 500 kişi Akdeniz'de batan teknelerde hayatını kaybetti. Bu durum karşısında AB'nin projesi ise Yeni Göç ve İltica Planlı altında mevcut hakları daha da geriye götürmekten ibaret. Bu nedenle, bizler de bu Ulusçtesi Eylem Gününde, Fransai İtalya, İsoanya, Almaya, Slovenya, Makedonya, Yunanistan, Fas ve Lübnan'da sokağa çıkan yüz binlerce birlikte, öldüren sınır politikalarına, göçmenlere yönelik ırkçılığa, baskılara, sömürüye karşı eşit haklarla Birlikte Yaşama talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz" dedi.

 

Şensöz taleplerini şöyle sıraladı:

  • Savaştan kaçarak Türkiye sınırına sığınan göçmenler için sınırlar açılmalı, göçmenlerin yaşam ve sığınma hakkına saygı gösterilmelidir.
  • Türkiye, Cenevre Mülteci Sözleşmesi’ne koyduğu sınırlamayı kaldırmalı, zulümden kaçan herkese mültecilik statüsü tanınmalıdır.
  • Avrupa devletleri, Türkiye’yi sınır bekçisi olarak tutma politikasına son vermeli ve kapılarını göçmenler için açmalıdır.
  • Göçmenleri Türkiye’ye hapseden AB-Türkiye arasındaki geri kabul anlaşması iptal edilmelidir.
  • Göçmenlerin pazarlık aracı olarak kullanılmasına son verilmeli, hükümet göçmenleri güvensiz geçiş yollarına yönlendirmekten vazgeçmelidir.
  • Tüm göçmenlerin beslenme, barınma, sağlık, eğitim, çalışma, serbest dolaşım ve yerleşim hakları tanınmalı, insani ihtiyaçları derhal karşılanmalıdır.
  • Hiç kimse nedensiz göçmez, bütün sınırlar açılmalıdır.

 

İmzacılar: 

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi
Başlangıç
Demokratik Alevi Dernekleri
Demokratik Bölgeler Partisi
Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER)
Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği
EMEP
Göç Platformu
Göçmen Daynışma Ağı Ankara
Halkevleri
Halkların Köprüsü Derneği 
HDK Göç ve Mülteciler Meclisi 
HDP Göç ve Mülteciler Komisyonu 
Hevi LGBTI Derneği
İHD İstanbul Şubesi
İşçi Demokrasisi Partisi
Mor Dayanışma Kadın Derneği
Özgürlük için Hukukçular Derneği
Polen Ekoloji
Sosyalist Dayanışma Platformu
Sosyalist Demokrasi için Yeniyol
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
Toplumsal Özgürlük Partisi
Yeşil Sol Mültecilerle Dayanışma Çalışma Grubu
Yeşil Gelecek Derneği

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler