DHL Ekspress’te 556 günlük direniş kazandı: TİS imzalandı

Geçtiğimiz Temmuz ayının 17’sinde DHL Ekspress’te TÜMTİS üyelerinin başlattığı direniş kazanımla sonuçlandı. 556 gün sonra işveren ile TİS imzalandı.

DHL Ekspress’te 556 günlük direniş kazandı: TİS imzalandı

TÜMTİS tarafından yapılan açıklamada, işverenin sendikanın şartlarının çoğunu kabul ettiği, sendikanın şartları direnişte olan işçilerin onayı alınarak imzaladığı belirtildi.

Buna göre;

İmzalanan TİS ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine ve sosyal haklarına birinci yıl % 21 oranında, ikinci yıl % 17 oranında artış sağlandı.

Ayrıca 15’er günlük ücretleri tutarında dört ikramiye ve yemek, yol, evlenme, doğum, bayram, yakacak ve giyim yardımı alındı.

Sendikal nedenlerle işten çıkarılan 7 işçiye de kıdem ve ihbar tazminatlarına ek olarak 20 aylık brüt ücretleri tutarında tazminat ödemesi yapılması sağlandı.

İmzalanan TİS ile Disiplin Kurulu kararı olmaksızın işçi çıkarılması engellendi.

TÜMTİS tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

DHL Express’te iki yıldan uzun bir süre önce başlattığımız örgütlenme çalışması ve bir buçuk yıldır devam eden direnişimiz; kararlı ve sabırlı bir mücadelenin sonucunda önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) imzalanması ile sonuçlandı.

Sendikamız ile DHL Express arasında 23.01.2019 tarihinde imzalanan TİS ile ücret ve sosyal haklarda önemli kazanımlar sağlandı.
İmzalanan TİS ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine ve sosyal haklarına birinci yıl % 21 oranında, ikinci yıl % 17 oranında artış sağlandı. Ayrıca 15’er günlük ücretleri tutarında dört ikramiye ve yemek, yol, evlenme, doğum, bayram, yakacak ve giyim yardımı alındı.

Sendikal nedenlerle işten çıkarılan 7 işçiye de kıdem ve ihbar tazminatlarına ek olarak 20 aylık brüt ücretleri tutarında tazminat ödemesi yapılması sağlandı.

İmzalanan TİS ile Disiplin Kurulu kararı olmaksızın işçi çıkarılması engellendi.

DHL Express’te toplu iş sözleşmesi işyeri önünde direnişini sürdüren işçiler de dahil üyelerimizin tamamının onayı alınarak imzalandı.

Uluslararası kargo şirketi DHL Express’te 2017 yılında sağladığımız çoğunluk tespitine karşı işveren itiraz davası açmış, bu süreçte 9 üyemizi işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan üyelerimiz işyeri önünde 17 Temmuz 2017 tarihinde direniş başlatmıştı. 556 gün süren direniş yurt içinde ve yurt dışında yankı uyandırmış, kardeş ve uluslararası sendikaları harekete geçirmişti.

İş yeri önünde direniş devam ederken sendikamız çoğunluk tespit davasını kazanmış ardından TİS görüşmelerine başlanmıştı.

Yürüttüğümüz kararlı mücadelenin yanında uluslararası boyutta sınıf dayanışması, örgütlenme mücadelemizin başarıya ulaşmasında önemli rol oynamıştır. DHL Express’teki süreç, bir kez daha kararlı, birleşik mücadele ve dayanışmanın önemini bizlere göstermiş, bu açıdan öğretici olmuştur.

Sendikamız, başta ITF (Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu) ve ETF (Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu) olmak üzere uluslararası sendikaları bilgilendirerek her platformda dayanışmanın önemini anlatmıştır. TÜRK-İŞ ve diğer konfederasyonlara çağrılar yaparak kardeş sendikaları dayanışmaya çağırmıştır. DİSK, KESK genel başkanı, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın genel başkanları, şube başkan ve yöneticileri, direniş yerini ziyaret ederek, basın açıklamalarına katılarak destek vermiştir. Üst örgütümüz ITF ve ETF’nin çağrısıyla 8 Haziran 2018 tarihinde 20’den fazla ülkede eş zamanlı eylemler örgütlenmiştir.

556 gün süren direniş ve zorlu mücadelenin ardından DHL Express’te TİS bağıtlanmıştır. Sürecin TİS kazanımlarıyla sonuçlanması DHL Express işçileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olurken tüm kargo işçileri açısından da önemli bir kazanım olmuştur.

Bu süreçte sendikamızın etrafında kenetlenen, yazın sıcağında ve kışın soğuğunda direnen üyelerimiz başta olmak üzere; üst örgütümüz TÜRK-İŞ, ITF ve ETF’ye, konfederasyon ayrımı gözetmeden direnişimize destek veren yurt içinde ve yurt dışındaki kardeş sendikalarımıza, emek ve meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütlerine ve basın emekçilerine teşekkür ediyoruz.

üm kargo, lojistik ve taşıma işçilerini, örgütlenme mücadelesine destek vermeye ve sendikamızda birleşmeye çağırıyoruz.

(Gazete Fersude)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler