Birleşik Metal-İş eylemlerle greve hazırlanıyor

Birleşik Metal-İş sendikasının Genişletilmiş Başkanlar Kurulu grup toplu sözleşme sürecini değerlendirdi ve grev öncesinde yapılacak eylem ve etkinliklerin takvimini belirledi. Sendika, tüm metal işçilerini aynı gün grev kararı almaya, aynı gün greve çıkmaya ve olası yasaklara karşı da birlikte tutum almaya çağırdı.

Birleşik Metal-İş eylemlerle greve hazırlanıyor

SiyasiHaber

Birleşik Metal-İş sendikasının Genişletilmiş Başkanlar Kurulu metal işkolunda MESS ile sürmekte olan grup toplu sözleşmesi sürecini ele aldı ve değerlendirmelerini bir sonuç bildirisiyle duyurdu.

Son 3 yılda kârlılık olağanüstü düzeyde gerçekleşti

Geçtiğimiz 3 yıl içinde metal işkolunda üretim, kârlılık, istihdam artışlarının olağanüstü düzeylerde olduğunun, özellikle otomotivde tarihsel üretim rekorları kırıldığının hatırlatıldığı bildiride, “Bir tarafta yüksek oranlı karlar, devlet teşvikleri varken, öbür tarafta iş yoğunluğu ve temposu giderek artan, düşük ücretlerle çalışan, çalışırken ölen ve yaralanan metal işçileri var. Bütün bu karlar metal işçilerinin ağır çalışma koşulları altında, fedakarca çalışması sayesinde gerçekleşiyor. Ancak, işverenler işçilerin sırtından kazandıklarının küçük bir bölümünü bile işçilere vermek istemiyorlar” denildi.

MESS’in teklifleri ciddiyetsiz

MESS’in yüzde 6,4’lük ücret artışı teklifinin ciddiye alınamayacağının belirtildiği bildiride “Bu teklif metal işçileriyle alay etmek demektir” ifadesi kullanıldı. MESS’in 3 yıl süreli sözleşme isteğinin reddedildiği toplantıda, 3 yıllık sürenin ücretlerin düşmesi ve hak kayıpları anlamına geleceği vurgulandı.

Patronlar OHAL’e ve KHK’lara güvenmesin!

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu sonuç bildirisinde OHAL’in işçilerin hak arama mücadelesinin önünde bir engel olduğu ifade edildi ve “İşverenler içinden geçtiğimiz olağanüstü koşullara, KHK’lara güvenmesinler. MESS, geçen dönemki grevimizi, 2015 yazındaki metal fırtınayı unutmasın. Metal işçileri, fiili ve meşru hakları ile Anayasadan doğan haklarını her koşul ve her şartta kullanacaklardır” denildi.

Eylem ve etkinlikler takvimi

Birleşik Metal-İş’in Başkanlar Kurulu, toplu sözleşme sürecine ilişkin eylem ve etkinliklerin planlamasını yaptı. Buna göre:

“Metal işçileri aşağıda açıklanan tarihlerde alanlarda, meydanlarda toplanarak kitlesel basın açıklamaları yapacaktır.

·         16 Ocak Salı günü, Çorlu

·         17 Ocak Çarşamba günü, Mersin

·         18 Ocak Perşembe günü, Bilecik

·         23 Ocak Salı günü, Mudanya

·         24 Ocak Çarşamba günü, Eskişehir

19 Ocak Cuma günü Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuz toplanarak gelişmeleri değerlendirecektir.

22 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da yapılacak basın toplantısı ile Metal İşçisinin Gerçeği açıklanacaktır.

Önümüzdeki günlerde tüm metal işçilerinin katılımı ile Gebze’de miting yapılacaktır.”

Grev kapıda

Sürecin artık grev aşamasına geldiği belirtilen sonuç bildirisinde, “Sendikamız resmi arabulucu raporunun sendikamıza gelmesinin ardından en kısa sürede grev kararını alacak ve kararlılıkla da uygulayacaktır.

Grev kararını alacağımız hafta, Genel Yönetim Kurulumuzun belirleyeceği gün ve saatlerde fabrikalarda üretimden gelen güç kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Metal işçileri birleşin!

Sonuç bildirisinde “Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, ayrım gözetmeksizin bütün metal işçilerini birlikte mücadeleye çağırmaktadır. Tüm metal işçilerinin aynı gün grev kararı almasının, aynı gün greve çıkmasının ve olası yasaklara karşı da birlikte tutum almasının önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Kazanmak için ortak mücadeleye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu dönemdeyiz” denilerek, adı konmadan metal sektöründeki diğer sendikalara ortak davranma teklifi yapıldı.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler